Phần mềm kế toán, phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm quản lý online ...

 

Phần mềm quản lý hợp đồng

Phần mềm Quản lý hợp đồng dùng để Quản lý các khách hàng ký kết hợp đồng sản phẩm và dịch vụ với doanh nghiệp, đồng thời theo dõi được thực hiện hợp đồng, các giai đoạn, công nợ và thanh toán hợp đồng.

Phần mềm quản lý khách hàng - CRM

Tổng quan về phần mềm quản lý khách hàng - crm    Phần mềm quản lý khách hàng (crm) là phần mềm thông kê danh sách khách hàng của doanh nghiệp theo các tiêu chí như : mã số thuế, tên đơn vị, địa chỉ, điện thoại, email, gói sản phẩm theo khách hàng, tình trạng sử dụng sản phẩm.   Với tính năng thông minh phần mềm quản lý khách hàng phù hợp với doanh nghiêp quản lý danh sách khách hàng trong lĩnh vực kinh doanh, tìm kiếm và lọc khách hàng theo các tiêu chí riêng.    

Phần mềm quản lý công việc online

Sản phẩm phần mêm quản lý công việc online đựoc xây dựng với mục đích hỗ trợ doanh nghiệp kiểm soát đựoc hiệu quả công việc của từng trưởng phòng, cá nhân hay nhóm làm việc. Phần mềm tăng khả năng tưong tác, trao đổi thông tin giữa lãnh đạo với nhân viên, trưởng phòng với nhân viên thực hiện công việc đúng theo tiến độ, chính xác. Với phần mềm, lãnh đạo doanh nghiệp có thể theo dõi tình hình công việc của doanh nghiệp mình tại mọi lúc, mọi nơi chỉ cần có máy tính cá nhân kết nối với mạng internet. Phần mêm hỗ trợ cho nguời quản lý có thể tạo công việc công việc, giao việc, quản lý tình trạng công việc, tiến độ,  báo cáo công việc, tài liệu văn bản. Phần mềm giúp doanh nghiệp có thể giảm thiểu nhân lực, thời gian cho việc quản lý.

Phần mềm hóa đơn điện tử 3A-INVOICE.

Doanh nghiệp, cá nhân đang sử dụng phần mềm 3A-INVOICE có thể tạo mẫu hóa đơn và phát hành hóa đơn ngay tại doanh nghiệp của mình và ngay trong ngày mà không cần phải lên cơ quan thuế. Hóa đơn đã được lập trên máy tính và ký số sau đó được gửi lên cơ quan thuế để xác thực, cơ quan thuế sẽ trả về thông tin hóa đơn điện tử có mã xác thực cho doanh nghiệp.

Phần mềm kế toán 3a - Phần mềm kế toán Dược phẩm

Phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp kinh doanh dược phẩm. Đáp ứng được các bài toán quản trị doanh nghiệp dược.

Phần mềm kế toán 3a - Phần mềm kế toán Xây lắp

Phần mềm kế toán 3asoft luôn được hoàn thiện và phát triển đáp ứng ngày càng đầy đủ hơn các yêu cầu về thông tin quản lý trong nền kinh tế hiện nay. Một số tính năng nổi bật của 3asoft

Phần mềm kế toán 3A - Thương mại và Dịch vụ

Phần mềm kế toán 3ASOFT luôn được hoàn thiện và phát triển đáp ứng ngày càng đầy đủ hơn các yêu cầu về thông tin quản lý trong nền kinh tế hiện nay. Một số tính năng nổi bật của 3ASOFT...

Phần mềm kế toán

Phần mềm kế toán iSOFT Accounting luôn được hoàn thiện và phát triển đáp ứng ngày càng đầy đủ hơn các yêu cầu về thông tin quản lý trong nền kinh tế hiện nay. Một số tính năng nổi bật của Isoft

Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương

Thực tế đã chứng minh rằng con người là nhân tố quan trọng, là yếu tố tiên quyết trong quá trình phát triển của doanh nghiệp. Biết là như vậy, nhưng làm thế nào để phát huy tất thảy khả năng sáng tạo, niềm hăng say lao động của mỗi cá nhân trong cả một tập thể rộng lớn đang trong xu hướng phát triển và mở rộng quy mô của đơn vị lại là một vấn đề hóc búa, đã và đang làm cho nhiều nhà quản lý, nhiều chiến lược gia đau đầu.

[1] 2