Phần mềm quản lý quán cafe online

Bạn là chủ của quán cafe. Có thể bạn không có thời gian để quản lý nó một cách triệt để. Bạn thường xuyên đi công tác giao hết việc cho quản lý, nhân viện, bạn không biết doanh thu, chi tiêu của quán hàng ngày, hàng giờ như thế nào ...
Dựa vào những yếu tố đó chúng tôi đã phát triển phần mềm quản lý quán cafe ecafe để giải quyết hết các vấn đề trên của bạn.