Phần mềm kế toán, phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm quản lý online ...

 

Phần mềm hóa đơn điện tử 3A-INVOICE.

Doanh nghiệp, cá nhân đang sử dụng phần mềm 3A-INVOICE có thể tạo mẫu hóa đơn và phát hành hóa đơn ngay tại doanh nghiệp của mình và ngay trong ngày mà không cần phải lên cơ quan thuế. Hóa đơn đã được lập trên máy tính và ký số sau đó được gửi lên cơ quan thuế để xác thực, cơ quan thuế sẽ trả về thông tin hóa đơn điện tử có mã xác thực cho doanh nghiệp.


Doanh nghiệp, cá nhân đang sử dụng phần mềm 3A-INVOICE có thể tạo mẫu hóa đơn và phát hành hóa đơn ngay tại doanh nghiệp của mình và ngay trong ngày mà không cần phải lên cơ quan thuế. Hóa đơn đã được lập trên máy tính và ký số sau đó được gửi lên cơ quan thuế để xác thực, cơ quan thuế sẽ trả về thông tin hóa đơn điện tử có mã xác thực cho doanh nghiệp.

                                  

 

                                             Hóa đơn giấy khác gì so với hóa đơn điện tử?

           Hóa đơn giấy

        Hóa điện tử

1/ Xuất hóa đơn bằng giấy

2/ Lưu trữ thủ công (có thời hạn)

3/ Mất thời gian

4/ Chuyển hóa đơn = thủ công 5/ Chi phí lớn

6/ Tốn nhân công

1/ Hóa đơn dạng dữ liệu điện tử (PDF, XML) 2/ Lưu trữ điện tử (vĩnh viễn)

3/ Nhanh

4/ Chuyển hóa đơn = đường điện tử (Email) 5/ Chi phí thấp

6/ Ít nhân công

 

Phân loại sử dụng hóa đơn

                                

 

Đặc tính chung của phần mềm hóa đơn điện tử 3A-INVOICE

- Được quản lý theo mô hình tập trung hoặc phân tán (hỗ trợ truyền nhận dữ liệu giữa các chi  nhánh của công ty, giữa tổng công ty và các công ty con với nhau).

- Từng nhân viên được quản lý tài khoản truy nhập và phân quyền sử dụng  .

- Quản lý việc gửi hóa đơn cho khách hàng.

- Có khả năng tích hợp được các dữ liệu từ phần mềm bán hàng và phần mềm kế toán với nhau.

- Có thể gửi hóa đơn đi xác thực theo lô nhiều hóa đơn.

- Có thể gửi thông tin của hóa đơn cho khách hàng thông qua: internet, email, SMS…

- Có công nghệ xác thực hóa đơn trực tuyến đảm bảo chống làm giả hóa đơn.

- Một chữ ký số có thể sử dụng cho nhiều điểm xuất hóa đơn khác nhau.

                                     

 

Tiện ích của phần mềm hóa đơn điện tử 3A-INVOICE

- Giảm chi phí in ấn, lưu trữ, truyền nhận và vận chuyển hóa đơn.

- Được xây dựng dựa trên Quyết định 1209/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính và Quyết định 1445/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực.

- Phần mềm của công ty chúng tôi có tích hợp đầy đủ các tính năng cho quy trình tạo lập và xác thực hóa đơn theo yêu cầu của Tổng cục Thuế. 

- Hỗ trợ đầy đủ các mẫu hóa đơn: 01GTKT, 02GTTT, 07KPTQ,… theo quy chuẩn của Tổng cục Thuế.

- Phần mềm này còn cho phép doanh nghiệp tự thiết kế được các mẫu hoá đơn, chủ động đưa hình ảnh thương hiệu của đơn vị mình lên hóa đơn.

 

Quy trình đơn vị đăng ký - sử dụng hóa đơn điện tử

                                   

 

3A-INVOICE hỗ trợ tích hợp với hầu hết các phần mềm kế toán, phần mềm chăm sóc và quản lý khách hàng CRM, phần mềm ERP, phân mềm quản lý bênh viện (HIS)...

                                

 

 

 

Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết

Hotline: 0936 433 768 - 0977 165 869

 

Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết

Hotline:04.8587.4300

- Mr. Cảnh: 0936 433 768