Phần mềm kế toán, phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm quản lý online ...

 

Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương

Thực tế đã chứng minh rằng con người là nhân tố quan trọng, là yếu tố tiên quyết trong quá trình phát triển của doanh nghiệp. Biết là như vậy, nhưng làm thế nào để phát huy tất thảy khả năng sáng tạo, niềm hăng say lao động của mỗi cá nhân trong cả một tập thể rộng lớn đang trong xu hướng phát triển và mở rộng quy mô của đơn vị lại là một vấn đề hóc búa, đã và đang làm cho nhiều nhà quản lý, nhiều chiến lược gia đau đầu.


Hiểu được điều đó, Chúng tôi  đã ra cho ra đời phần mềm quản lý Nhân sự – Tiền lương mang tên  iSOFT HRM (3A Human Resource Management). iSOFT HRM không chỉ là một phần mềm đơn thuần là theo dõi, thống kê các chỉ tiêu nhân sự dạng tĩnh như các phần mềm trên thị trường mà iSOFT HRM còn là một công cụ đắc lực để giúp các nhà quản lý nhìn nhận quá trình hoạt động của từng cá nhân, quá trình phát triển, mở rộng của từng bộ phận, đơn vị, từ đó để đề ra các quyết sách kịp thời đúng đắn. Sau đây là các tính năng nổi trội của phần mềm quản lý nhân sự – tiền lương iSOFT HRM.

2.Các chức năng chính của sản phẩm

a/ Những module chính của phần mềm iSOFT HRM

Các module chính của phần mềm:

-  Module Hệ thống

- Module Quản lý nhân sự

- Module Quản lý tuyển dụng

- Module Quản lý chấm công

- Module Quản lý lương
 

2.1 Quản lý nhân sự

a/ Thiết lập và điều chỉnh cơ cấu nhân sựCơ cấu nhân sự của doanh nghiệp dễ dàng thiết lập và thay đổi theo:
            - Danh mục phòng ban, tổ chức.
­            - Sơ đồ tổ chức thể hiện dưới dạng cây thư mục.
­            - Danh mục chức vụ hiện có của doanh nghiệp.
­            - Danh mục chức danh tương ứng tại các phòng ban.
­            - Mô tả công việc tương ứng với các vị trí làm việc.


Việc điều chỉnh cơ cấu nhân sự được thực hiện tự động qua hệ thống các quyết định:
­               - Quyết định bổ nhiệm vị trí công tác.
­               - Quyết định thuyên chuyển.
­               - Quyết định nghỉ việc.
­               - Quyết định thử việc.
­               - Quyết định khác.

b/ Lưu trữ thông tin cá nhân của nhân viên

Form lưu trữ chi tiết thông tin nhân viên:


Phần mềm cho phép ghi nhận và lưu trữ thông tin đầy đủ nhất về cá nhân nhân viên:
              Thông tin lý lịch cá nhân. 
              Thông tin về chuyên môn. 
              Thông tin về quan hệ gia đình. 
            Thông tin tham gia đoàn thể xã hội.
­              Thông tin về quá trình bản thân.

c/ Thực hiện các chức năng tìm kiếm thông tin nhân viên nhanh chóng

Thực hiện tìm kiếm với nhiều tiện ích
­ Tìm kiếm dựa trên thông tin chính xác hoặc tìm kiếm gần đúng.
­Cho phép kết hợp nhiều điều kiện tìm kiếm.

d/ Ghi nhận thông tin về quá trình làm việc và năng lực của nhân viên

Toàn bộ thông tin về quá trình làm việc của nhân viên tại doanh nghiệp sẽ được ghi nhận chi tiết:

­              -  Thông tin về các quyết định khen thưởng, kỷ luật liên quan đến nhân viên.

­              -  Thông tin về các vị trí đã và đang làm việc qua các quyết định thuyên chuyển.

­              -  Thông tin về quá trình đi công tác.

­              -  Thông tin về các vị trí kiêm nhiệm.

Thông tin về năng lực của nhân viên được ghi nhận theo:

­             -  Kết quả qua các đợt đánh giá nhân viên.

­             -  Chuyên môn và kết quả các chương trình đào tạo.

e/ Theo dõi hợp đồng lao động

­             

 Quản lý thông tin về hợp đồng lao động của từng nhân viên.

­  Các hình thức hợp đồng lao động do người dùng tự thiết lập.

­ Theo dõi hợp đồng lao động: thông báo sắp hết hạn hợp đồng lao động, thực hiện gia hạn và thông tin về gia hạn hợp đồng.

 

f/ Báo cáo nhân sự:

Các loại báo cáo:

­              

-   Các loại danh sách nhân viên theo đơn vị - phòng ban, chức vụ, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn.

-   Danh sách nhân viên theo thông tin cá nhân: dân tộc, tôn giáo, lý lịch cá nhân...

-   ­Danh sách các đơn vị - phòng ban.

-   ­Danh sách khen thưởng, kỷ luật, nhân viên đi công tác trong nước, nước ngoài, nhân viên nghỉ việc, thuyên chuyển công tác,...

-   ­Bảng đánh giá của từng nhân viên theo các chỉ tiêu đánh giá.

-   Các báo cáo tuyển dụng.

 

2.2  Quản lý chấm công

Hình ảnh mô tả:


             

Thực hiện các hình thức chấm công:

- Theo ca làm việc.

- Thời gian làm thêm.

Lầy dữ liệu chấm công từ máy chấm công: Qua thẻ từ, trích tay.

Chấm công bằng tay.

Đưa ra các báo cáo về chấm công:

- Giờ vào giờ ra.

- Tổng hợp chấm công

- Báo cáo nghỉ theo loại

- …

 

.3  Quản lý lương

Thiết lập và thực hiện tính lương theo các phương án:
         -   Tính lương theo giờ.
         -   Các khoản phụ cấp.
         -   Tính lương khoán.
­Quản lý phụ cấp, tiền thưởng, các loại phí và lệ phí, theo dõi tạm ứng nhân viên.
­Quá trình chi trả lương cho nhân viên: số phải trả, số thực trả, số lần chi trả lương.

 Đưa ra các báo cáo tổng hợp về lương:

-   Bảng thanh toán lương cho nhân viên từng bộ phận.

-   Bảng chi tiết thanh toán lương cho từng nhân viên.

-   Bảng thanh toán lương cho các bộ phận.

 

 

 


 

Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết

Hotline:04.8587.4300

- Mr. Cảnh: 0936 433 768